Vartotojų atsiliepimų tvarkymo taisyklės

I. Sąvokos

1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.ohhira.lt operatorius yra MB „Ginjapa“, įmonės kodas 305848595, PVM mokėtojo kodas LT100014275519, buveinės adresas A.Mickevičiaus g. 19-83, LT-77165 Šiauliai, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@ohhira.lt.

2. Šios vartotojų Atsiliepimų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato MB „Ginjapa“ Klientų Atsiliepimų apie įsigytas prekes rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarką.

3. Atsiliepimas – tai Kliento, įsigijusio prekę internetinėje svetainėje, pateikta atvira nuomonė apie prekę.

4. Reitingas – tai Kliento įsigytos prekės internėtinėje svetainėje pateiktas įvertinimas „balais“ 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje.

5. Klientas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje ohhira.lt.

6. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II. Atsiliepimų rinkimo tvarka

7. Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų sukurtus ir Bendrovei pateiktus Atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis, akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.

8. Atsiliepimai renkami Bendrovės iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai jie įsigijo prekes, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris įsigijo prekes.

9. Bendras Reitingų balas skaičiuojamas išvedus aritmetinį vidurkį, t. y. susumavus visus gautus įvertinimų balus (žvaigždutes) ir padalijus juos iš gautų įvertinimų balų skaičiaus.

10. Atsiliepimus gali palikti tik užsiregistravę vartotojai, įsigiję prekes www.ohhira.lt

11. Atsiliepimų autentiškumas yra užtikrinamas juos autorizuojant per „Facebook“ ir (ar) „Google“ sistemas.

12. Bendrovė skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus vartotojų Atsiliepimus.

13. Bendrovė neskelbia komentarų ir turi blokuoti komentarus, kurie:
- yra susiję su nelegalia veikla;
- Atsiliepimų turinys yra įžeidžiantis arba susijęs su Bendrovės paslaugomis ar prekės ženklu;
- Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.

14. Ohhira.lt viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio asmens vardą ir Atsiliepimo turinį.

15. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.

16. Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba.

17. Atsiliepimus internetinėje parduotuvėje vartotojai skelbia neatlygintinai.

18. Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento.

III. Baigiamosios nuostatos

19. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

20. Asmens identifikacijos dėl pateikto Atsiliepimo ir (ar) Reitingo apie prekę tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti su internetinėje svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu), ohhira.lt tvarko Klientų pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti ohhira.lt privatumo politikoje.

21. Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: info@ohhira.lt arba telefonu +370 41 502760.

22. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali prašymą/skundą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt tel. (85) 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/ .